E-KİTAP

İlahiyat Fakültelerinde Din Bilim İlişkisi > İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Denetimde Benford Yaklaşımı > İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Konvansiyonel Ofset Baskı Makinelerinde Bilgisayar Destekli Mürekkep Besleme Kontrolü > İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XII > İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Dijitalleşme Bağlamında Türk Sinemasında Yeni Eğilimler > İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

Eğitim Ekonomisi > İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Sürdürülebilirlik Raporlama Kurumsal Yönetim ve Finansal Performans Etkisi > İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Teknoloji İstihdam ve İşsizlik>İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Araştırma Görevlilerinin Çalışma Yaşamı Kalitesi (Kapaklı)

Antalya Serbest Bölgesi Yat Üretimi Kümesinde Bilgi Paylaşım Süreçlerinin İncelenmesi (Kapaklı)

Kadın Çalışmalarında Güncel Konular (Kapaklı)

Bolvadin Araştırmaları (Kapaklı)

Keman Toplulukları İçin Albüm (Kapaklı)

Craftarch’18 International Art Craft Space Congress Proceedings Book (Kapaklı)

Career Management In The Age of Industry 4.0: Training Neeed Analysis for Industry 4.0 Competencies 

Sürdürülebilirlik İletişimi (Kapaklı)

UMCAK tam metin kitabı (Kapaklı)

UMCAK özet metin kitabı (Kapaklı)

Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma (Kapaklı)

Akademisyenlerin Çatışma Nedenleri ve Sonuçları (Kapaklı)

Solak ve Sağlak Sporcuların Lateral Dünyası

Yönetimde Değişen Çevreye Uyum Mekanizmaları (kapaklı)

Modern İşletmecilikte Yönetsel Konular (kapaklı)

Turizm Yükseköğretiminde Güncel Konular ve Eğilimler Mizanpaj (Kapaklı)

Şehir Markalaşmasında Sosyal Medya ve Şehir İmajı

İş Hayatında Örgüt Düşmanı Davranışlar

Insurance and Employabılıty of Women

Avrupa Birliği Özelinde Araştırmalar

Ekonomik Büyüme İle İlişkiler Özelinde Araştırmalar

Etkin Yönetim Süreçlerinde Muhasebe Raporlarının Rolü

İş Hayatında Örgüt Düşmanı Davranışlar

Bilgi Teknolojileri Kullanımının Afet Yönetim Performansına Etkisi

İletişim Araştırmaları ve Film Çözümlemeleri II Dijital Çağda Medya

Örgütlerde Bağlılık

Sağlık Perspektifinden Örgütsel Psikoloji

Coğrafya Öğretimine Yönelik Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması

Reklamdakiler

Kültür-Sanat-Edebiyat-Eğitim ve Mimarlık Üzerine Akademik Araştırmalar
(Academic Researches On Culture-Art Literature-Education And Architecture)

Müşteri İlişkileri Yönetimi ve İşletme Performansı

Sağlık Kurumlarında Çalışma Yaşam Kalitesi

Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerde Tükenmişlik Sendromu

MEDIA AND GENDER: Different Examples of Woman Studies from Turkey

ULUSLARARASI DİL VE ÇEVİRİBİLİM KONGRESİ - BİLDİRİ ÖZETLERİ

YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI 2021

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2021

LOJİSTİK FAALİYETLERDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ -GIDA FİRMASI ÖRNEĞİ-

İŞLETMELERDE GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

YÖNETİMDE GÜNCEL KAVRAM VE YORUMLAR

COVID VE ÇALIŞMA HAYATI

GERÇEĞE UYGUN DEĞER YAKLAŞIMI VE ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMALARI

TARİHİ BAĞLAMDA ESKİŞEHİR'DE CAMİ VE ÇEVRE

PAZARLAMADA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

AZERBAYCAN MEDYASINDA ALKOL TEMSİLİ VE ALKOLÜN TOPLUMA OLUMSUZ ETKİSİ

PAZARLAMA BİLİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARI: TEORİK VE METODOLOJİK DEĞERLENDİRMELER

CURRENT MANAGEMENT AND BUSINESS ISSUES

LİDERLİK TARZI VE YÖNETSEL PATOLOJİ

COVİD VE EKONOMİ

ULUSLARARASI DİL VE ÇEVİRİBİLİM KONGRESİ

YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARINDAKİ DEĞİŞİMİN ORGANİZASYONEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST'TA İŞLEM GÖREN İMALAT FİRMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

- PAZARLAMA BİLİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARI: TEORİK VE METODOLOJİK DEĞERLENDİRMELER > İncelemek İçin TIKLAYINIZ!

- ÖĞRENCİLERİN HATA ANALİZİ BULGULARINA GÖRE OKUMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA SAĞLAYANAN TEŞVİKLER TÜRKİYE VE SEÇİLİ ÜLKE ÖRNEKLERİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- DİJİTAL OKURYAZARLIK > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- SOSYAL MEDYA KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE YANSIR MI? > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR II > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- İŞ ZEKÂSINA DAYALI STRATEJİK PERFORMANS - ÖLÇME DEĞERLENDİRME (Sağlık Kurumlarına Dair Örnek Uygulamalı) > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- DEĞİŞEN TELEVİZYON YAYINCILIK TEKNOLOJİLERİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ - III > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- TÜRK SÜSLEME SANATINDA NAR > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- ÇOCUK MİMARLAR - Dijital Ortamlarda Üç Boyutlu Mekân Tasarımları > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- TÜRK SİNEMASINDAN ÖRNEKLERLE SİNEMA SOSYOLOJİSİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- CINEMA AND GENDER DIFFERENT EXAMPLES OF TURKISH CINEMA > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- ÇAĞDAŞ FLÜT TEKNİKLERİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- MEDYA VE TÜKETİM I > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR III > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR I > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR I > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR IV > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- İKİ BAĞLAMA İÇİN HALK EZGİLERİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- DİJİTAL VATANDAŞLIK EKSENİNDE MELEZLER VE HABER > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR V > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- DÜNYA KURU ÜZÜM PİYASASINDA TÜRKİYE'NİN PAZAR GÜCÜ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VI > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- TURİZM SEKTÖRÜNDE MARKALAŞMA > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- ACTUAL RESEARCH IN MATHEMATICS AND SCIENCE EDUCATION > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- LİDERLİK TARZI VE YÖNETSEL PATOLOJİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VII > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- AYNI ŞARKIYI SÖYLEYEN MAVİ KUŞLAR > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- TOTALİTERİZME BAŞKALDIRAN KUKLALAR > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- İSTİHDAM ÜZERİNE NOTLAR VE EKONOMİK ETKİLERİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- MUHAFAZAKÂR YAŞAM TARZLARININ YAZILI BASINDA SUNUMU > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- THE EFFECTS OF EMOTIONAL MARKETING ON CONSUMER PRODUCT PERCEPTION, BRAND AWARENESS, AND PURCHASE DECISION > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- EKONOMİK BÜYÜME ALANINDA GÜNCEL ÇALIŞMALAR > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- TURİZM SEKTÖRÜNDE GÜNCEL KONU VE YAKLAŞIMLAR > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 4.0: GÜNCEL TREND VE UYGULAMALAR > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VIII > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR II > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- MÜHENDİSLİK ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR II > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- AŞIRI TURİZM > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- POZİTİF LİDERLİK MODELİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- TERM STRUCTURE OF INTEREST RATE AND ECONOMIC ACTIVITIES OECD CASE > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ETİK KODLARI SAHA ARAŞTIRMASI > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- ZENGEZUR KORİDOR'NUN AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNE OLASI ETKİLERİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- PAZARLAMA ÜZERİNE > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- TÜRK KAMU BÜROKRASİSİ VE YÖNETİM KÜLTÜRÜ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- MESNEVİ-İ ŞERİF'DE MUHASEBE BULGULARI > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- RECENT TRENDS, APPLICATION AND SUGGESTIONS IN EDUCATION > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- TÜRKİYE'DE SOSYAL DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- TERM STRUCTURE OF INTEREST RATE AND ECONOMIC ACTIVITIES OECD CASE > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- ALTERASYONLAR VE ALTERASYON İÇEREN İKİ-ÜÇ PARTİLİ DİKTELER > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- COVID19 VE MUHASEBE MESLEĞİNDE DİJİTALLEŞME > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- DÜNYA TARİHİNDE YAŞANAN SALGIN HASTALIKLARIN SERMAYE PİYASALARINA ETKİSİ: COVID-19 İNCELEMESİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- KÜLTÜRDEN MEDYAYA REKLAMDAN AİLEYE PERSPEKTİFLER > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- ENTROPİ  TABANLI VZA YÖNETİMİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- GÜNCEL İŞLETME SORUNLARININ ÇÖZÜM ÖNERİLERİNDE TEORİK VE AMPRİK UYGULAMALAR > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2022 > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- STRATEJİK ANALİZ EVRESİNDE RASYO ANALİZİ VERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE BİR ARAŞTIRMA > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- CURRENT STUDIES IN ELECTRICAL ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- İLETİŞİM VE MEDYA ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR IX > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

-İç Kontrol Sisteminin Hilenin Önlenmesindeki Rolü > İncelemek için TIKLAYINIZ

-Bulanık Mantıkta Maliyet Hacim Kar Analizi > İncelemek için TIKLAYINIZ

-New Generation Employees Generation Z With a General > İncelemek için TIKLAYINIZ

-Kurumsal İletişim ve Sosyal Medya > İncelemek için TIKLAYINIZ

-MÜHENDİSLİK ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR II > İncelemek için TIKLAYINIZ

-Sosyal Bilimlerde Disiplinlerarası Akademik Çalışmalar > İncelemek için TIKLAYINIZ

-Güncel Metaverse Çalışmaları >İncelemek için TIKLAYINIZ

-Whistleblowing (Bilgi İfşası) ve Örgütsel Güven > İncelemek için TIKLAYINIZ

-Sosyal Bilimlerde Mesleki Eğitim Araştırmaları I > İncelemek için TIKLAYINIZ

- SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR X > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR III > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- SOSYAL MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2022 > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- MEDYA VE TÜKETİM II > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- INNOVATION AND TECHNOLOGIES IN ENGINEERING > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- E-TİCARET VE KOBİLER > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- İŞLETME VE EKONOMİ ALANINDA GÜNCEL ÇALIŞMALAR > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE BALIK MUHAFAZA YÖNTEMLERİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- TÜRK SİNEMASINDA FANTASTİĞİN DÖNÜŞÜMÜ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- GAME VERTISING DİJİTAL ÇAĞDA OYUNLAŞTIRMA VE REKLAM > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİ UYGULAMA DERECESİ İLE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- DİJİTAL DEMOKRASİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- GASTRONOMİDE BİBLİYOMETRİK ARAŞTIRMALAR > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- TÜRKİYE'DE GÖL TURİZMİ POTANSİYELİ - GEZİ REHBERİ 1 > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- SAĞLIK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIM NİYETİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- RECENT TRENDS, APPLICATIONS AND SUGGESTIONS IN EDUCATİON > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- A STUDY ON ACADEMIC TURKISH VOCABULARY > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- FİNANSAL SİSTEMDE RİSKLER VE İSTİKRARA ETKİSİ: MUKAYESELİ BİR ANALİZ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XI > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN ULUSAL TASARRUF ÜZERİNE ETKİSİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- HAVAYOLU TAŞIMACILIĞINA GÜNCEL BAKIŞ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR XIII > İncelemek İçin TIKLAYINIZ 

- FİNANSAL KRİZLER VE FİNANSAL RAPORLAMA > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- FİNANSAL KRİZLER VE FİNANSAL PERFORMANS > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- ALGILANAN ÖRGÜTSEL ADALETİN POZİTİF ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ÜZERİNE ETKİSİ: BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

- LİTERATÜRDE MALİ İLLÜZYON > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

Kapat