E-KİTAP

Araştırma Görevlilerinin Çalışma Yaşamı Kalitesi (Kapaklı)

Antalya Serbest Bölgesi Yat Üretimi Kümesinde Bilgi Paylaşım Süreçlerinin İncelenmesi (Kapaklı)

Kadın Çalışmalarında Güncel Konular (Kapaklı)

Bolvadin Araştırmaları (Kapaklı)

Keman Toplulukları İçin Albüm (Kapaklı)

Craftarch’18 International Art Craft Space Congress Proceedings Book (Kapaklı)

Career Management In The Age of Industry 4.0: Training Neeed Analysis for Industry 4.0 Competencies 

Sürdürülebilirlik İletişimi (Kapaklı)

UMCAK tam metin kitabı (Kapaklı)

UMCAK özet metin kitabı (Kapaklı)

Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma (Kapaklı)

Denetimde Benford Yaklaşımı (Kapaklı)

Akademisyenlerin Çatışma Nedenleri ve Sonuçları (Kapaklı)

Solak ve Sağlak Sporcuların Lateral Dünyası

Yönetimde Değişen Çevreye Uyum Mekanizmaları (kapaklı)

Modern İşletmecilikte Yönetsel Konular (kapaklı)

Turizm Yükseköğretiminde Güncel Konular ve Eğilimler Mizanpaj (Kapaklı)

Şehir Markalaşmasında Sosyal Medya ve Şehir İmajı

İş Hayatında Örgüt Düşmanı Davranışlar

Insurance and Employabılıty of Women

Avrupa Birliği Özelinde Araştırmalar

Ekonomik Büyüme İle İlişkiler Özelinde Araştırmalar

Etkin Yönetim Süreçlerinde Muhasebe Raporlarının Rolü

İş Hayatında Örgüt Düşmanı Davranışlar

Bilgi Teknolojileri Kullanımının Afet Yönetim Performansına Etkisi

İletişim Araştırmaları ve Film Çözümlemeleri II Dijital Çağda Medya

Örgütlerde Bağlılık

Sağlık Perspektifinden Örgütsel Psikoloji

Coğrafya Öğretimine Yönelik Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması

Reklamdakiler

Kültür-Sanat-Edebiyat-Eğitim ve Mimarlık Üzerine Akademik Araştırmalar
(Academic Researches On Culture-Art Literature-Education And Architecture)

Müşteri İlişkileri Yönetimi ve İşletme Performansı

Sağlık Kurumlarında Çalışma Yaşam Kalitesi

Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerde Tükenmişlik Sendromu

MEDIA AND GENDER: Different Examples of Woman Studies from Turkey

ULUSLARARASI DİL VE ÇEVİRİBİLİM KONGRESİ - BİLDİRİ ÖZETLERİ

YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI 2021

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2021

LOJİSTİK FAALİYETLERDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ -GIDA FİRMASI ÖRNEĞİ-

İŞLETMELERDE GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

YÖNETİMDE GÜNCEL KAVRAM VE YORUMLAR

COVID VE ÇALIŞMA HAYATI

GERÇEĞE UYGUN DEĞER YAKLAŞIMI VE ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMALARI

TARİHİ BAĞLAMDA ESKİŞEHİR'DE CAMİ VE ÇEVRE

PAZARLAMADA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

AZERBAYCAN MEDYASINDA ALKOL TEMSİLİ VE ALKOLÜN TOPLUMA OLUMSUZ ETKİSİ

PAZARLAMA BİLİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARI: TEORİK VE METODOLOJİK DEĞERLENDİRMELER

CURRENT MANAGEMENT AND BUSINESS ISSUES

LİDERLİK TARZI VE YÖNETSEL PATOLOJİ

COVİD VE EKONOMİ

ULUSLARARASI DİL VE ÇEVİRİBİLİM KONGRESİ

YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARINDAKİ DEĞİŞİMİN ORGANİZASYONEL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST'TA İŞLEM GÖREN İMALAT FİRMALARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

PAZARLAMA BİLİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARI: TEORİK VE METODOLOJİK DEĞERLENDİRMELER > İncelemek İçin TIKLAYINIZ!

ÖĞRENCİLERİN HATA ANALİZİ BULGULARINA GÖRE OKUMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA SAĞLAYANAN TEŞVİKLER TÜRKİYE VE SEÇİLİ ÜLKE RNEKLERİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

DİJİTAL OKURYAZARLIK > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

SOSYAL MEDYA KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE YANSIR MI? > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR II > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

İŞ ZEKÂSINA DAYALI STRATEJİK PERFORMANS - ÖLÇME DEĞERLENDİRME (Sağlık Kurumlarına Dair Örnek Uygulamalı) > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

DEĞİŞEN TELEVİZYON YAYINCILIK TEKNOLOJİLERİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ - III > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

TÜRK SÜSLEME SANATINDA NAR > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

ÇOCUK MİMARLAR - Dijital Ortamlarda Üç Boyutlu Mekân Tasarımları > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

TÜRK SİNEMASINDAN ÖRNEKLERLE SİNEMA SOSYOLOJİSİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

CINEMA AND GENDER DIFFERENT EXAMPLES OF TURKISH CINEMA > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

ÇAĞDAŞ FLÜT TEKNİKLERİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

MEDYA VE TÜKETİM I > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR III > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR I > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR I > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR IV > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

İKİ BAĞLAMA İÇİN HALK EZGİLERİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

DİJİTAL VATANDAŞLIK EKSENİNDE MELEZLER VE HABER > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR V > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

DÜNYA KURU ÜZÜM PİYASASINDA TÜRKİYE'NİN PAZAR GÜCÜ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VI > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

TURİZM SEKTÖRÜNDE MARKALAŞMA > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

ACTUAL RESEARCH IN MATHEMATICS AND SCIENCE EDUCATION > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

LİDERLİK TARZI VE YÖNETSEL PATOLOJİ > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VII > İncelemek İçin TIKLAYINIZ

Kapat