E-KİTAP

Yeni TTK Işığında Kurumsallaşma>TIKLAYINIZ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XIX>TIKLAYINIZ 

Medya, Şiddet ve Toplum > TIKLAYINIZ

Sosyal ve Kurumsal Açılardan Bağımsız Denetim > TIKLAYINIZ

İstihdam, Yatırım ve Büyüme > TIKLAYINIZ

Sağlık Sektöründe Derin Öğrenme > TIKLAYINIZ

Haberin Dijital Dönüşümü ve Değişen Habercilik Pratikleri > TIKLAYINIZ

Bazı Endemik Silene Türlerinin İncelenmesi > TIKLAYINIZ

Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Teknolojileri ve Toplam Kalite Yönetimi > TIKLAYINIZ

Belirsizlik Ortamında Kurum içi Girişimcilik > TIKLAYINIZ

Uzaktan Çalışma ve Değişen Liderlik > TIKLAYINIZ

Akıllı Topluma Geçişte Rekabet Zincirleri > TIKLAYINIZ

Mantık Kılavuzu > TIKLAYINIZ

Reklam Genomu > TIKLAYINIZ

Güncel Uygulamalar ile İktisat Politikası > TIKLAYINIZ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XVIII > TIKLAYINIZ

İşgücü Piyasasında Eski Hükümlü Bireyler > TIKLAYINIZ

İletişim Bilimlerinde Yapay Zeka > TIKLAYINIZ

Uluslararası Ticarette Güncel Sorunlar > TIKLAYINIZ

Pazarlama İletişimi ve Tüketici Davranışları > TIKLAYINIZ

Yeşil Pazarlamanın Yeşil Ürünlere Yönelik Tüketici Davranışlarına Etkisi

Örgütsel Davranış Araştırmaları > TIKLAYINIZ

Contemporary Research in Language Education > TIKLAYINIZ

Sprachliche Welten: Forschungen Im Bereich Deutsche Sprache Und Literatur > TIKLAYINIZ

Stratejik Havayolu İttifakları ve İşlem Maliyetleri > TIKLAYINIZ

Spor Bilimleri Alanında Özgün Araştırmalar > TIKLAYINIZ

Bilimler Işığında Yaratılış-6 > TIKLAYINIZ

İstihdam, İşsizlik, İşgücü Alanında Güncel Çalışmalar > TIKLAYINIZ

Z Kuşağı Influencer Olmak İstiyor mu?> TIKLAYINIZ

Türk Ordusu'nun Halkla İlişkiler Faaliyetleri > TIKLAYINIZ

Kur'an-ı Kerim Nüshaları > TIKLAYINIZ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alannda Uluslararası Araştırmalar XVII > TIKLAYINIZ

Yenilenebilir Enerji Üzerine Güncel Finansal Yaklaşımlar > TIKLAYINIZ

Eğitim Bilimleri Alanında Uluslar Arası Araştırmalar V > TIKLAYINIZ

Turizmde Güncel Gelişmeler > TIKLAYINIZ

Siyasal Reklamlarda Anlatı > TIKLAYINIZ

Sessiz İstifa > TIKLAYINIZ

Deprem ve Turizm > TIKLAYINIZ

YÖNAR 2023 Bildiri Özetleri Kitabı > TIKLAYINIZ

Dijital Pazarlama ve Online Tüketici Davranışı > TIKLAYINIZ

Current And Advanced Researches In Science And Math Education I > TIKLAYINIZ

Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar IV > TIKLAYINIZ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araşırmalar XVI > TIKLAYINIZ

Kadın ve Yaşam > TIKLAYINIZ

Bilim Kurgu Sineması ve Ötekisi > TIKLAYINIZ

Toplumsal Aidiyetin Turizm Gelişimi Desteğine Etkisi: Yerel Halk Üzerine Araştırma > TIKLAYINIZ

Hisse Senedi Fiyatı ve İşlem Hacmi-Makroekonomik ve Mikroekonomik Faktör Etkisi > TIKLAYINIZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Temel Kavramlar ve Güncel Konular > TIKLAYINIZ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XV > TIKLAYINIZ

Su Ürünleri Sektöründe Yapay Sinir Ağları Uygulamaları > TIKLAYINIZ

Anket Araştırmalarında Yanıtlamama ve Çift Örnekleme Yöntemi > TIKLAYINIZ

Marka Aşkı - İmaj, Değer ve Hedonik Tüketim > TIKLAYINIZ

Anlam Yaratımı Bağlamında Film Ve İzleyici İlişkisi: Less Than Human Kısa Film Örneği > TIKLAYINIZ

Yeni Medyanın Etkileşimliği > TIKLAYINIZ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XIV > TIKLAYINIZ

İlahiyat Fakültelerinde Din Bilim İlişkisi > TIKLAYINIZ

Denetimde Benford Yaklaşımı > TIKLAYINIZ

Konvansiyonel Ofset Baskı Makinelerinde Bilgisayar Destekli Mürekkep Besleme Kontrolü > TIKLAYINIZ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XII > TIKLAYINIZ

Dijitalleşme Bağlamında Türk Sinemasında Yeni Eğilimler > TIKLAYINIZ 

Eğitim Ekonomisi > TIKLAYINIZ

Sürdürülebilirlik Raporlama Kurumsal Yönetim ve Finansal Performans Etkisi > TIKLAYINIZ

Teknoloji İstihdam ve İşsizlik> TIKLAYINIZ

Havayolu Taşımacılığına Güncel Bir Bakış>TIKLAYINIZ

Araştırma Görevlilerinin Çalışma Yaşamı Kalitesi (Kapaklı)

Antalya Serbest Bölgesi Yat Üretimi Kümesinde Bilgi Paylaşım Süreçlerinin İncelenmesi (Kapaklı) 

Modern İşletmecilikte Yönetsel Konular (kapaklı)

İş Hayatında Örgüt Düşmanı Davranışlar

Avrupa Birliği Özelinde Araştırmalar

Ekonomik Büyüme İle İlişkiler Özelinde Araştırmalar

Etkin Yönetim Süreçlerinde Muhasebe Raporlarının Rolü

Bilgi Teknolojileri Kullanımının Afet Yönetim Performansına Etkisi

Örgütlerde Bağlılık

Sağlık Perspektifinden Örgütsel Psikoloji

Coğrafya Öğretimine Yönelik Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması

Müşteri İlişkileri Yönetimi ve İşletme Performansı

Sağlık Kurumlarında Çalışma Yaşam Kalitesi

MEDIA AND GENDER: Different Examples of Woman Studies from Turkey

ULUSLARARASI DİL VE ÇEVİRİBİLİM KONGRESİ - BİLDİRİ ÖZETLERİ

YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI 2021

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2021

İŞLETMELERDE GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

YÖNETİMDE GÜNCEL KAVRAM VE YORUMLAR

COVID VE ÇALIŞMA HAYATI

GERÇEĞE UYGUN DEĞER YAKLAŞIMI VE ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMALARI

TARİHİ BAĞLAMDA ESKİŞEHİR'DE CAMİ VE ÇEVRE

PAZARLAMADA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

AZERBAYCAN MEDYASINDA ALKOL TEMSİLİ VE ALKOLÜN TOPLUMA OLUMSUZ ETKİSİ

CURRENT MANAGEMENT AND BUSINESS ISSUES

LİDERLİK TARZI VE YÖNETSEL PATOLOJİ

COVİD VE EKONOMİ

ULUSLARARASI DİL VE ÇEVİRİBİLİM KONGRESİ

PAZARLAMA BİLİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARI: TEORİK VE METODOLOJİK DEĞERLENDİRMELER > TIKLAYINIZ!

ÖĞRENCİLERİN HATA ANALİZİ BULGULARINA GÖRE OKUMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ > TIKLAYINIZ

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA SAĞLAYANAN TEŞVİKLER TÜRKİYE VE SEÇİLİ ÜLKE ÖRNEKLERİ > TIKLAYINIZ

DİJİTAL OKURYAZARLIK > TIKLAYINIZ

SOSYAL MEDYA KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE YANSIR MI? > TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR II > TIKLAYINIZ

İŞ ZEKÂSINA DAYALI STRATEJİK PERFORMANS - ÖLÇME DEĞERLENDİRME (Sağlık Kurumlarına Dair Örnek Uygulamalı) > TIKLAYINIZ

DEĞİŞEN TELEVİZYON YAYINCILIK TEKNOLOJİLERİ > TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR > TIKLAYINIZ

İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ - III > TIKLAYINIZ

TÜRK SÜSLEME SANATINDA NAR > TIKLAYINIZ

ÇOCUK MİMARLAR - Dijital Ortamlarda Üç Boyutlu Mekân Tasarımları > TIKLAYINIZ

TÜRK SİNEMASINDAN ÖRNEKLERLE SİNEMA SOSYOLOJİSİ > TIKLAYINIZ

CINEMA AND GENDER DIFFERENT EXAMPLES OF TURKISH CINEMA > TIKLAYINIZ

ÇAĞDAŞ FLÜT TEKNİKLERİ > TIKLAYINIZ

MEDYA VE TÜKETİM I > TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR III > TIKLAYINIZ

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR I > TIKLAYINIZ

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR I > TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR IV > TIKLAYINIZ

İKİ BAĞLAMA İÇİN HALK EZGİLERİ > TIKLAYINIZ

DİJİTAL VATANDAŞLIK EKSENİNDE MELEZLER VE HABER > TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR V > TIKLAYINIZ

DÜNYA KURU ÜZÜM PİYASASINDA TÜRKİYE'NİN PAZAR GÜCÜ > TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VI > TIKLAYINIZ

TURİZM SEKTÖRÜNDE MARKALAŞMA > TIKLAYINIZ

ACTUAL RESEARCH IN MATHEMATICS AND SCIENCE EDUCATION > TIKLAYINIZ

LİDERLİK TARZI VE YÖNETSEL PATOLOJİ > TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VII > TIKLAYINIZ

AYNI ŞARKIYI SÖYLEYEN MAVİ KUŞLAR > TIKLAYINIZ

TOTALİTERİZME BAŞKALDIRAN KUKLALAR > TIKLAYINIZ

İSTİHDAM ÜZERİNE NOTLAR VE EKONOMİK ETKİLERİ > TIKLAYINIZ

MUHAFAZAKÂR YAŞAM TARZLARININ YAZILI BASINDA SUNUMU > TIKLAYINIZ

THE EFFECTS OF EMOTIONAL MARKETING ON CONSUMER PRODUCT PERCEPTION, BRAND AWARENESS, AND PURCHASE DECISION > TIKLAYINIZ

EKONOMİK BÜYÜME ALANINDA GÜNCEL ÇALIŞMALAR > TIKLAYINIZ

TURİZM SEKTÖRÜNDE GÜNCEL KONU VE YAKLAŞIMLAR > TIKLAYINIZ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 4.0: GÜNCEL TREND VE UYGULAMALAR > TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VIII > TIKLAYINIZ

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR II > TIKLAYINIZ

MÜHENDİSLİK ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR > TIKLAYINIZ

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR II > TIKLAYINIZ

AŞIRI TURİZM > TIKLAYINIZ

POZİTİF LİDERLİK MODELİ > TIKLAYINIZ

TERM STRUCTURE OF INTEREST RATE AND ECONOMIC ACTIVITIES OECD CASE > TIKLAYINIZ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ > TIKLAYINIZ

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ETİK KODLARI SAHA ARAŞTIRMASI > TIKLAYINIZ

ZENGEZUR KORİDOR'NUN AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNE OLASI ETKİLERİ > TIKLAYINIZ

PAZARLAMA ÜZERİNE > TIKLAYINIZ

TÜRK KAMU BÜROKRASİSİ VE YÖNETİM KÜLTÜRÜ > TIKLAYINIZ

MESNEVİ-İ ŞERİF'DE MUHASEBE BULGULARI > TIKLAYINIZ

RECENT TRENDS, APPLICATION AND SUGGESTIONS IN EDUCATION > TIKLAYINIZ

TÜRKİYE'DE SOSYAL DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜ > TIKLAYINIZ

TERM STRUCTURE OF INTEREST RATE AND ECONOMIC ACTIVITIES OECD CASE > TIKLAYINIZ

ALTERASYONLAR VE ALTERASYON İÇEREN İKİ-ÜÇ PARTİLİ DİKTELER > TIKLAYINIZ

COVID19 VE MUHASEBE MESLEĞİNDE DİJİTALLEŞME > TIKLAYINIZ

DÜNYA TARİHİNDE YAŞANAN SALGIN HASTALIKLARIN SERMAYE PİYASALARINA ETKİSİ: COVID-19 İNCELEMESİ > TIKLAYINIZ

KÜLTÜRDEN MEDYAYA REKLAMDAN AİLEYE PERSPEKTİFLER > TIKLAYINIZ

ENTROPİ  TABANLI VZA YÖNETİMİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ > TIKLAYINIZ

GÜNCEL İŞLETME SORUNLARININ ÇÖZÜM ÖNERİLERİNDE TEORİK VE AMPRİK UYGULAMALAR > TIKLAYINIZ

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2022 > TIKLAYINIZ

STRATEJİK ANALİZ EVRESİNDE RASYO ANALİZİ VERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE BİR ARAŞTIRMA > TIKLAYINIZ

CURRENT STUDIES IN ELECTRICAL ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING > TIKLAYINIZ

İLETİŞİM VE MEDYA ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR > TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR IX > TIKLAYINIZ

İç Kontrol Sisteminin Hilenin Önlenmesindeki Rolü > TIKLAYINIZ

Bulanık Mantıkta Maliyet Hacim Kar Analizi > TIKLAYINIZ

New Generation Employees Generation Z With a General > TIKLAYINIZ

Kurumsal İletişim ve Sosyal Medya > TIKLAYINIZ

MÜHENDİSLİK ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR II > TIKLAYINIZ

Sosyal Bilimlerde Disiplinlerarası Akademik Çalışmalar > TIKLAYINIZ

Güncel Metaverse Çalışmaları > TIKLAYINIZ

Whistleblowing (Bilgi İfşası) ve Örgütsel Güven > TIKLAYINIZ

Sosyal Bilimlerde Mesleki Eğitim Araştırmaları I > TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR X > TIKLAYINIZ

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR III > TIKLAYINIZ

SOSYAL MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2022 > TIKLAYINIZ

MEDYA VE TÜKETİM II > TIKLAYINIZ

INNOVATION AND TECHNOLOGIES IN ENGINEERING > TIKLAYINIZ

E-TİCARET VE KOBİLER > TIKLAYINIZ

İŞLETME VE EKONOMİ ALANINDA GÜNCEL ÇALIŞMALAR > TIKLAYINIZ

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNDE BALIK MUHAFAZA YÖNTEMLERİ > TIKLAYINIZ

TÜRK SİNEMASINDA FANTASTİĞİN DÖNÜŞÜMÜ > TIKLAYINIZ

GAME VERTISING DİJİTAL ÇAĞDA OYUNLAŞTIRMA VE REKLAM > TIKLAYINIZ

SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL ARAŞTIRMALAR > TIKLAYINIZ

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNİ UYGULAMA DERECESİ İLE PERFORMANS ARASINDAKİ İLİŞKİ > TIKLAYINIZ

DİJİTAL DEMOKRASİ > TIKLAYINIZ

GASTRONOMİDE BİBLİYOMETRİK ARAŞTIRMALAR > TIKLAYINIZ

TÜRKİYE'DE GÖL TURİZMİ POTANSİYELİ - GEZİ REHBERİ 1 > TIKLAYINIZ

SAĞLIK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIM NİYETİ > TIKLAYINIZ

RECENT TRENDS, APPLICATIONS AND SUGGESTIONS IN EDUCATİON > TIKLAYINIZ

A STUDY ON ACADEMIC TURKISH VOCABULARY > TIKLAYINIZ

FİNANSAL

Kapat