E-Kitap

Araştırma Görevlilerinin Çalışma Yaşamı Kalitesi (Kapaklı)

Antalya Serbest Bölgesi Yat Üretimi Kümesinde Bilgi Paylaşım Süreçlerinin İncelenmesi (Kapaklı)

Kadın Çalışmalarında Güncel Konular (Kapaklı)

Bolvadin Araştırmaları (Kapaklı)

Keman Toplulukları İçin Albüm (Kapaklı)

Craftarch’18 International Art Craft Space Congress Proceedings Book (Kapaklı)

Career Management In The Age of Industry 4.0: Training Neeed Analysis for Industry 4.0 Competencies 

Sürdürülebilirlik İletişimi (Kapaklı)

UMCAK tam metin kitabı (Kapaklı)

UMCAK özet metin kitabı (Kapaklı)

Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma (Kapaklı)

Denetimde Benford Yaklaşımı (Kapaklı)

Akademisyenlerin Çatışma Nedenleri ve Sonuçları (Kapaklı)

Solak ve Sağlak Sporcuların Lateral Dünyası

Yönetimde Değişen Çevreye Uyum Mekanizmaları (kapaklı)

Modern İşletmecilikte Yönetsel Konular (kapaklı)

Turizm Yükseköğretiminde Güncel Konular ve Eğilimler Mizanpaj (Kapaklı)

Şehir Markalaşmasında Sosyal Medya ve Şehir İmajı

İş Hayatında Örgüt Düşmanı Davranışlar

Insurance and Employabılıty of Women

Avrupa Birliği Özelinde Araştırmalar

Ekonomik Büyüme İle İlişkiler Özelinde Araştırmalar

Etkin Yönetim Süreçlerinde Muhasebe Raporlarının Rolü

İş Hayatında Örgüt Düşmanı Davranışlar

Bilgi Teknolojileri Kullanımının Afet Yönetim Performansına Etkisi

İletişim Araştırmaları ve Film Çözümlemeleri II Dijital Çağda Medya

Örgütlerde Bağlılık

Sağlık Perspektifinden Örgütsel Psikoloji

Coğrafya Öğretimine Yönelik Bir Başarı Testi Geliştirme Çalışması

Reklamdakiler

Kültür-Sanat-Edebiyat-Eğitim ve Mimarlık Üzerine Akademik Araştırmalar
(Academic Researches On Culture-Art Literature-Education And Architecture)

Müşteri İlişkileri Yönetimi ve İşletme Performansı

Sağlık Kurumlarında Çalışma Yaşam Kalitesi

Yatılı İlköğretim Bölge Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerde Tükenmişlik Sendromu

MEDIA AND GENDER: Different Examples of Woman Studies from Turkey

ULUSLARARASI DİL VE ÇEVİRİBİLİM KONGRESİ - BİLDİRİ ÖZETLERİ

YÜKSEKÖĞRETİMDE KALİTE VE AKREDİTASYON ÇALIŞMALARI 2021

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2021

LOJİSTİK FAALİYETLERDE YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ -GIDA FİRMASI ÖRNEĞİ-

İŞLETMELERDE GÜNCEL SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

YÖNETİMDE GÜNCEL KAVRAM VE YORUMLAR

COVID VE ÇALIŞMA HAYATI

GERÇEĞE UYGUN DEĞER YAKLAŞIMI VE ÖRNEK MUHASEBE UYGULAMALARI

TARİHİ BAĞLAMDA ESKİŞEHİR'DE CAMİ VE ÇEVRE

PAZARLAMADA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

sultanbeyli escort sancaktepe escort izmir escort
Kapat