E-KİTAP

Balkanlar'da Tarihi Türk Dizileri ve Kültürel Diplomasi> TIKLAYINIZ

Current and Advanced Researches in Science and Math Education II> TIKLAYINIZ

Selçuk University 2nd International Technology And Innovation Student Symposium-Proceeding Book> TIKLAYINIZ

Selçuk University 2nd International Technology And Innovation Student Symposium-Abstract Book> TIKLAYINIZ

Mühendislikte Yenilikçi Yaklaşımlar-1> TIKLAYINIZ

Mühendislikte Yenilikçi Yaklaşımlar-2> TIKLAYINIZ

Mühendislikte Yenilikçi Yaklaşımlar-3> TIKLAYINIZ

Makina Sektöründe Teknolojik İlerlemeler ve İnovasyon> TIKLAYINIZ

Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi> TIKLAYINIZ

Türk Yönetim Geleneği ve Siyasetnameler> TIKLAYINIZ

Kuşak ve Siyaset> TIKLAYINIZ

İletişim ve Eğitim Araştırmaları 2023> TIKLAYINIZ

Dijital İletişim ve Medyada Yeni Trendler> TIKLAYINIZ

Sosyal Bilimlerde Özgün Araştırmalar> TIKLAYINIZ

Doğu-Batı Ekseninde Dil ve Edebiyat Yazıları> TIKLAYINIZ

İletişim Çalışmaları 2023 Kitabı> TIKLAYINIZ

Türkiye'de Birey Devlet İlişkilerinde Güven Tesis Etmede Halkla İlişkilerin Etkisi> TIKLAYINIZ

Kanonlarla Solfej II> TIKLAYINIZ

Öğretmenlerin Mesleki Profesyonellikleri> TIKLAYINIZ

Marka Denkliği ve Marka Aşkı> TIKLAYINIZ

Bankaların Risk Yönetiminde İç Kontrol Sisteminin Rolü> TIKLAYINIZ

Mobil Bankacılık Uygulamalarının Müşteri deneyimi ve Sadakati Üzerine Etkisi> TIKLAYINIZ

İşletmelerde Güncel Yöntemlerin Uygulama Şekilleri> TIKLAYINIZ

Gösterişçi Tüketim ve INSTAGRAM> TIKLAYINIZ

Sağlık Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar IV> TIKLAYINIZ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XX> TIKLAYINIZ

Dijital Pazarlama Karması ve Güncel Uygulamaları> TIKLAYINIZ

İnternet Çağında Halkla İlişkiler> TIKLAYINIZ

Lojistik Sektöründe İnovasyon> TIKLAYINIZ

Etnosentrizm Bağlamında Tüketici Satın Alma Davranışını Etkileyen Psikolojik Faktörler> TIKLAYINIZ

Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kadın Çalışmaları> TIKLAYINIZ

Covid 19 Pandemi Sürecinde Ekonomik Önlem Paketlerinin Pay Senedi Getiri Performansına Etkisi> TIKLAYINIZ

Örgütlerde Çalışanların, Psikolojik Sermayeleri, Örgütsel Muhalefet Davranışları ve Yaratıcı Çıktıları Arasındaki İlişkiler> TIKLAYINIZ

Stratejik Yönetimde Temel Stratejiler Bağlamında İnsan Kaynakları Planlaması ve Yetenek Yönetimi>TIKLAYINIZ

Yeni TTK Işığında Kurumsallaşma>TIKLAYINIZ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XIX>TIKLAYINIZ 

Medya, Şiddet ve Toplum > TIKLAYINIZ

Sosyal ve Kurumsal Açılardan Bağımsız Denetim > TIKLAYINIZ

İstihdam, Yatırım ve Büyüme > TIKLAYINIZ

Sağlık Sektöründe Derin Öğrenme > TIKLAYINIZ

Haberin Dijital Dönüşümü ve Değişen Habercilik Pratikleri > TIKLAYINIZ

Bazı Endemik Silene Türlerinin İncelenmesi > TIKLAYINIZ

Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Teknolojileri ve Toplam Kalite Yönetimi > TIKLAYINIZ

Belirsizlik Ortamında Kurum içi Girişimcilik > TIKLAYINIZ

Akıllı Topluma Geçişte Rekabet Zincirleri > TIKLAYINIZ

Mantık Kılavuzu > TIKLAYINIZ

Reklam Genomu > TIKLAYINIZ

Güncel Uygulamalar ile İktisat Politikası > TIKLAYINIZ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XVIII > TIKLAYINIZ

İşgücü Piyasasında Eski Hükümlü Bireyler > TIKLAYINIZ

İletişim Bilimlerinde Yapay Zeka > TIKLAYINIZ

Uluslararası Ticarette Güncel Sorunlar > TIKLAYINIZ

Pazarlama İletişimi ve Tüketici Davranışları > TIKLAYINIZ

Yeşil Pazarlamanın Yeşil Ürünlere Yönelik Tüketici Davranışlarına Etkisi

Örgütsel Davranış Araştırmaları > TIKLAYINIZ

Contemporary Research in Language Education > TIKLAYINIZ

Sprachliche Welten: Forschungen Im Bereich Deutsche Sprache Und Literatur > TIKLAYINIZ

Stratejik Havayolu İttifakları ve İşlem Maliyetleri > TIKLAYINIZ

Spor Bilimleri Alanında Özgün Araştırmalar > TIKLAYINIZ

Bilimler Işığında Yaratılış-6 > TIKLAYINIZ

İstihdam, İşsizlik, İşgücü Alanında Güncel Çalışmalar > TIKLAYINIZ

Z Kuşağı Influencer Olmak İstiyor mu?> TIKLAYINIZ

Türk Ordusu'nun Halkla İlişkiler Faaliyetleri > TIKLAYINIZ

Kur'an-ı Kerim Nüshaları > TIKLAYINIZ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alannda Uluslararası Araştırmalar XVII > TIKLAYINIZ

Yenilenebilir Enerji Üzerine Güncel Finansal Yaklaşımlar > TIKLAYINIZ

Eğitim Bilimleri Alanında Uluslar Arası Araştırmalar V > TIKLAYINIZ

Turizmde Güncel Gelişmeler > TIKLAYINIZ

Siyasal Reklamlarda Anlatı > TIKLAYINIZ

Sessiz İstifa > TIKLAYINIZ

Deprem ve Turizm > TIKLAYINIZ

YÖNAR 2023 Bildiri Özetleri Kitabı > TIKLAYINIZ

Dijital Pazarlama ve Online Tüketici Davranışı > TIKLAYINIZ

Current And Advanced Researches In Science And Math Education I > TIKLAYINIZ

Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar IV > TIKLAYINIZ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araşırmalar XVI > TIKLAYINIZ

Kadın ve Yaşam > TIKLAYINIZ

Bilim Kurgu Sineması ve Ötekisi > TIKLAYINIZ

Toplumsal Aidiyetin Turizm Gelişimi Desteğine Etkisi: Yerel Halk Üzerine Araştırma > TIKLAYINIZ

Hisse Senedi Fiyatı ve İşlem Hacmi-Makroekonomik ve Mikroekonomik Faktör Etkisi > TIKLAYINIZ

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Temel Kavramlar ve Güncel Konular > TIKLAYINIZ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XV > TIKLAYINIZ

Su Ürünleri Sektöründe Yapay Sinir Ağları Uygulamaları > TIKLAYINIZ

Anket Araştırmalarında Yanıtlamama ve Çift Örnekleme Yöntemi > TIKLAYINIZ

Marka Aşkı - İmaj, Değer ve Hedonik Tüketim > TIKLAYINIZ

Anlam Yaratımı Bağlamında Film Ve İzleyici İlişkisi: Less Than Human Kısa Film Örneği > TIKLAYINIZ

Yeni Medyanın Etkileşimliği > TIKLAYINIZ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XIV > TIKLAYINIZ

İlahiyat Fakültelerinde Din Bilim İlişkisi > TIKLAYINIZ

Denetimde Benford Yaklaşımı > TIKLAYINIZ

Konvansiyonel Ofset Baskı Makinelerinde Bilgisayar Destekli Mürekkep Besleme Kontrolü > TIKLAYINIZ

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar XII > TIKLAYINIZ

Dijitalleşme Bağlamında Türk Sinemasında Yeni Eğilimler > TIKLAYINIZ 

Eğitim Ekonomisi > TIKLAYINIZ

Sürdürülebilirlik Raporlama Kurumsal Yönetim ve Finansal Performans Etkisi > TIKLAYINIZ

Teknoloji İstihdam ve İşsizlik> TIKLAYINIZ

Havayolu Taşımacılığına Güncel Bir Bakış>TIKLAYINIZ

PAZARLAMA BİLİMİNDE GÜNCEL ARAŞTIRMA KONULARI: TEORİK VE METODOLOJİK DEĞERLENDİRMELER > TIKLAYINIZ!

ÖĞRENCİLERİN HATA ANALİZİ BULGULARINA GÖRE OKUMA DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ > TIKLAYINIZ

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA SAĞLAYANAN TEŞVİKLER TÜRKİYE VE SEÇİLİ ÜLKE ÖRNEKLERİ > TIKLAYINIZ

DİJİTAL OKURYAZARLIK > TIKLAYINIZ

SOSYAL MEDYA KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE YANSIR MI? > TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR II > TIKLAYINIZ

İŞ ZEKÂSINA DAYALI STRATEJİK PERFORMANS - ÖLÇME DEĞERLENDİRME (Sağlık Kurumlarına Dair Örnek Uygulamalı) > TIKLAYINIZ

DEĞİŞEN TELEVİZYON YAYINCILIK TEKNOLOJİLERİ > TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR > TIKLAYINIZ

İLETİŞİM ARAŞTIRMALARI VE FİLM ÇÖZÜMLEMELERİ - III > TIKLAYINIZ

TÜRK SÜSLEME SANATINDA NAR > TIKLAYINIZ

ÇOCUK MİMARLAR - Dijital Ortamlarda Üç Boyutlu Mekân Tasarımları > TIKLAYINIZ

TÜRK SİNEMASINDAN ÖRNEKLERLE SİNEMA SOSYOLOJİSİ > TIKLAYINIZ

CINEMA AND GENDER DIFFERENT EXAMPLES OF TURKISH CINEMA > TIKLAYINIZ

ÇAĞDAŞ FLÜT TEKNİKLERİ > TIKLAYINIZ

MEDYA VE TÜKETİM I > TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR III > TIKLAYINIZ

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR I > TIKLAYINIZ

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR I > TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR IV > TIKLAYINIZ

İKİ BAĞLAMA İÇİN HALK EZGİLERİ > TIKLAYINIZ

DİJİTAL VATANDAŞLIK EKSENİNDE MELEZLER VE HABER > TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR V > TIKLAYINIZ

DÜNYA KURU ÜZÜM PİYASASINDA TÜRKİYE'NİN PAZAR GÜCÜ > TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VI > TIKLAYINIZ

TURİZM SEKTÖRÜNDE MARKALAŞMA > TIKLAYINIZ

ACTUAL RESEARCH IN MATHEMATICS AND SCIENCE EDUCATION > TIKLAYINIZ

LİDERLİK TARZI VE YÖNETSEL PATOLOJİ > TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VII > TIKLAYINIZ

AYNI ŞARKIYI SÖYLEYEN MAVİ KUŞLAR > TIKLAYINIZ

TOTALİTERİZME BAŞKALDIRAN KUKLALAR > TIKLAYINIZ

İSTİHDAM ÜZERİNE NOTLAR VE EKONOMİK ETKİLERİ > TIKLAYINIZ

MUHAFAZAKÂR YAŞAM TARZLARININ YAZILI BASINDA SUNUMU > TIKLAYINIZ

THE EFFECTS OF EMOTIONAL MARKETING ON CONSUMER PRODUCT PERCEPTION, BRAND AWARENESS, AND PURCHASE DECISION > TIKLAYINIZ

EKONOMİK BÜYÜME ALANINDA GÜNCEL ÇALIŞMALAR > TIKLAYINIZ

TURİZM SEKTÖRÜNDE GÜNCEL KONU VE YAKLAŞIMLAR > TIKLAYINIZ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK 4.0: GÜNCEL TREND VE UYGULAMALAR > TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR VIII > TIKLAYINIZ

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR II > TIKLAYINIZ

MÜHENDİSLİK ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR > TIKLAYINIZ

SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR II > TIKLAYINIZ

AŞIRI TURİZM > TIKLAYINIZ

POZİTİF LİDERLİK MODELİ > TIKLAYINIZ

TERM STRUCTURE OF INTEREST RATE AND ECONOMIC ACTIVITIES OECD CASE > TIKLAYINIZ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ > TIKLAYINIZ

MUHASEBE MESLEK MENSUPLARI ETİK KODLARI SAHA ARAŞTIRMASI > TIKLAYINIZ

ZENGEZUR KORİDOR'NUN AZERBAYCAN VE TÜRKİYE'NİN DIŞ TİCARETİNE OLASI ETKİLERİ > TIKLAYINIZ

PAZARLAMA ÜZERİNE > TIKLAYINIZ

TÜRK KAMU BÜROKRASİSİ VE YÖNETİM KÜLTÜRÜ > TIKLAYINIZ

MESNEVİ-İ ŞERİF'DE MUHASEBE BULGULARI > TIKLAYINIZ

RECENT TRENDS, APPLICATION AND SUGGESTIONS IN EDUCATION > TIKLAYINIZ

TÜRKİYE'DE SOSYAL DEVLETİN DÖNÜŞÜMÜ > TIKLAYINIZ

TERM STRUCTURE OF INTEREST RATE AND ECONOMIC ACTIVITIES OECD CASE > TIKLAYINIZ

ALTERASYONLAR VE ALTERASYON İÇEREN İKİ-ÜÇ PARTİLİ DİKTELER > TIKLAYINIZ

COVID19 VE MUHASEBE MESLEĞİNDE DİJİTALLEŞME > TIKLAYINIZ

DÜNYA TARİHİNDE YAŞANAN SALGIN HASTALIKLARIN SERMAYE PİYASALARINA ETKİSİ: COVID-19 İNCELEMESİ > TIKLAYINIZ

KÜLTÜRDEN MEDYAYA REKLAMDAN AİLEYE PERSPEKTİFLER > TIKLAYINIZ

ENTROPİ  TABANLI VZA YÖNETİMİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ > TIKLAYINIZ

GÜNCEL İŞLETME SORUNLARININ ÇÖZÜM ÖNERİLERİNDE TEORİK VE AMPRİK UYGULAMALAR > TIKLAYINIZ

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2022 > TIKLAYINIZ

STRATEJİK ANALİZ EVRESİNDE RASYO ANALİZİ VERİLERİNİN YERİ VE ÖNEMİ: BÜYÜK ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE BİR ARAŞTIRMA > TIKLAYINIZ

CURRENT STUDIES IN ELECTRICAL ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING > TIKLAYINIZ

İLETİŞİM VE MEDYA ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR > TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR IX > TIKLAYINIZ

İç Kontrol Sisteminin Hilenin Önlenmesindeki Rolü > TIKLAYINIZ

Bulanık Mantıkta Maliyet Hacim Kar Analizi > TIKLAYINIZ

New Generation Employees Generation Z With a General > TIKLAYINIZ

Kurumsal İletişim ve Sosyal Medya > TIKLAYINIZ

MÜHENDİSLİK ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR II > TIKLAYINIZ

Sosyal Bilimlerde Disiplinlerarası Akademik Çalışmalar > TIKLAYINIZ

Güncel Metaverse Çalışmaları > TIKLAYINIZ

Whistleblowing (Bilgi İfşası) ve Örgütsel Güven > TIKLAYINIZ

Sosyal Bilimlerde Mesleki Eğitim Araştırmaları I > TIKLAYINIZ

SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR X > TIKLAYINIZ

EĞİTİM BİLİMLERİ ALANINDA ULUSLARARASI ARAŞTIRMALAR III > TIKLAYINIZ

SOSYAL MEDYA VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI 2022 > TIKLAYINIZ

Kapat