YÖNETİM MUHASEBESİNE GİRİŞ

Editör: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim ÇEMBERLİTAŞ/Van Yüzünci Yıl Üniversitesi

DEADLINE SÜRESİ: 30 HAZİRAN

AŞAĞIDA YER ALAN BAŞLIKLAR GENEL ÇERÇEVE BAŞLIKLARDIR VE BU BAŞLIKLARA UYGUN BÖLÜM KABULLERİ YAPILMAKTADIR.

-Yönetim Muhasebesine Giriş

-Üretim Süreci

-Fiyatlandırma

-Belirsizlik Altında Karar Verme

-Maliyet Yönetimi

-Varyans Analizi ve Kontrolü

-Bütçeleme

-Koordinasyon ve Teşvik

-Transfer Fiyatları ve Maliyet Tahsisi

Kapat