Yazım Kuralları ve İçerik

Değerli meslektaşlarım,

 • Bölümlerin 20-25 sayfa arasında olması öngörülmektedir. Ortak bir format oluşturabilmek amacıyla yazılar Times New Roman, 12 punto, 1 satır aralığı, kenar boşluklarının üst-alt-sağ-sol 2,5 cm ile düzenlenecektir.
 • Kitap modüler bir yapıya sahip olacağından her bir bölüm diğer bölümden bağımsız olarak yazılacaktır.
 • Her bir bölüm için intihal oranının %10’u geçmemesi beklenmektedir. Bu nedenle yazarlardan bölümlerinin ekinde intihal raporunu da göndermeleri istenecektir.
 • Kaynakça gösteriminde APA6 kullanılacaktır.
 • Bölümler hazırlarken hem yurt içi hem de yurt dışı kaynaklardan yararlanılması önerilmektedir. Yaygın kullanılan ders kitaplarından ziyade farklı kitap ve internet kaynaklarına atıfta bulunulması teşvik edilecektir.
 • Her bölümün altına kısa bir özgeçmiş eklenecektir.
 • Her bölümde aşağıdaki alt bölümlerin bulunması gerekmektedir:
 1. Giriş Soruları (Bu bölümü işlemeden önce öğrencinin içeriğe odaklanmasını sağlayacak ve içeriğin temel düşüncesinin temsil eden en az 5 soru yazalım)
 2. Bölümün Adı ve İçeriği (Bölümünüzle ilgili bütün bilgiler burada yer alacaktır)
 3. Uygulama Örneği (Bölümünüzde teorik olarak ifade ettiğiniz içeriğe ilişkin olarak somut örnekler hazırlanması önemli görülmektedir)
 4. Yazarın Özgeçmişi (Uzmanlık alanınızı, çalışma konularınızı içeren kısa bir özgeçmiş)
 • Kitabımızda bulunmasını planladığımız bölümler aşağıdaki gibidir. Açıklamalar sadece bölümlerin sınırlılıklarını çizmek ve yazarlara fikir vermek amacı ile yapılmıştır. Bu bölümlerin dışında, kitabın çerçevesine uygun başka bir bölüm yazmak isterseniz lütfen belirtiniz.

BÖLÜMLER

 1. Temel Kavramlar: Eğitim, Öğretim, Öğrenme, Davranış, Yaşantı, İçerik, Formal ve İnformal Eğitim, Örgün ve Yaygın Eğitim, İlke, Strateji, Teknik, Yöntem (DOLDU)
 2. Program Bilgisi: Program Geliştirme Nedir? Program ve Türleri, Program Ögeleri, İhtiyaç analizi ve yaklaşımları, Hedef ve sınıflaması, İçerik düzenleme, Program Tasarısı, Eğitim Durumları, Sınama Durumları (DOLDU)
 3. Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları: Tam öğrenme, Programlı öğretim, Çoklu zekâ kuramı, Bilgiyi İşleme Modeli, Proje Tabanlı Öğretim, Yaratıcı düşünme, Kuantum öğrenme, İşbirlikli Öğrenme, Öğrenme Stilleri, Öğrenme ve Öğretme Stratejileri (DOLDU)
 4. Öğrenme ve Öğretme Süreci Değişkenleri: Ödül-Ceza, Pekiştirme, Etkin Katılım, Dönüt, İpucu, Motivasyon, Güdüleme, Kaygı, Tutum, Özyeterlik, Okuryazarlık, (DOLDU)
 5. Etkili İletişim ve Öğretim: İletişim ve özellikleri, İklim, Öğretimi etkili kılma, Sınıf içi öğretmen davranışları ve etkileri (DOLDU)
 6. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Problem çözme, Gösteri, Gösterip yaptırma, Gezi gözlem, Mikro öğretim, Kavram haritaları, Etkileşimli küçük grup, altı şapkalı düşünme, Eğitsel oyunlar, İstasyon, Benzetim, Balık Kılçığı, Görüş Geliştirme, Konuşma Halkası (DOLDU)
 7. Öğretim Materyalleri ve Teknoloji Kullanımı: Uzaktan Öğrenme ve özellikleri, Öğretim Tasarımı, Görsel ve işitsel araçlar, Etkileşimli araçlar, Mobil Araçlar ve öğretimde kullanımı, (DOLDU)
 8. Öğretimi Planlama ve Uygulama: Öğretimde plan, Öğretim Planları, Öğretim planlarının uygulanması (DOLDU)
Kapat