TÜRK HUKUKUNA GİRİŞ

DEADLINE SÜRESİ: 31 AĞUSTOS

AŞAĞIDA YER ALAN BAŞLIKLAR GENEL ÇERÇEVE BAŞLIKLARDIR VE BU BAŞLIKLARA UYGUN BÖLÜM KABULLERİ YAPILMAKTADIR.

-Türk Hukukuna Genel Bakış

-Hukuk Tarihi

-Anayasa Hukuku

-İdare Hukuku

-Medeni Hukuk ve Medeni Usül Hukuku

-Ceza Hukuku

-Ticaret Hukuku

-Borçlar ve Ticaret Hukuku

-İş Kanunu

-Uluslararası Özel Hukuk

Kapat