Genel Matematik I

SAYISAL BÖLÜMLER İÇİN GENEL MATEMATİK 1 DE SEÇMELİ KONULAR KİTABI VE İÇERİĞİ

 

Dersin İçeriği

1-      BÖLÜM1: Sayı sistemleri, kümeler ve eşitsizlik çözümleri, tümevarım-tümdengelim, bağıntı ve fonksiyon kavramı ve temel özellikleri, toplam ve çarpım sembolü, Üstel ve logaritmik fonksiyonlar ve özellikleri, karmaşık sayılar, hiperbolik fonksiyonlar, parabol, eşitsizlikler, logaritma

2-      BÖLÜM2: Trigonometri ve trigonometrik fonksiyonlar, ters trigonometrik fonksiyonlar ve grafiklerinin çizimleri, özel tanımlı fonksiyonlar

3-      BÖLÜM3: Diziler, alt diziler, yakınsak diziler, alt limit ve üst limit , Cauchy dizileri, fonksiyonlarda limit ve süreklilik, sürekli fonksiyonların özelikleri, süreklilik ile ilgili teoremler , süreksizlik çeşitleri, düzgün süreklilik, düzgün süreklilik ile ilgili teoremler

4-      BÖLÜM4: Türev, türev almada genel kurallar, kapalı ve parametrik fonksiyonların türevleri, yüksek mertebeden türevler, türevin geometrik ve fiziksel anlamları, lineer yaklaşımlar, yaklaşık değer, ekstremumlar, türeve ilişkin teoremler, türevin uygulamaları, kartezyen ve kutupsal koordinatlarda eğri çizimi. (DOLDU)

 

Kapat