GENEL BANKACILIK

Editör: Dr. Öğr. Üyesi Güngör Özcan/Manisa Celal Bayar Üniversitesi

DEADLINE SÜRESİ: 15 AĞUSTOS

Bankacılık ve Bankanın Kavramsal Çerçevesi ve Tarihsel Gelişimi

Türkiye’de Bankaların Kuruluş Şartları, Faaliyetleri ve Sınıflandırılması

Banka Muhasebesi Kapsamında Banka Bilanço ve Gelir Tablosu Kalemleri ile Aktif-Pasif Yönetimi

Bankacılıkta Mevduat Ürünü Bilgisi

Bankacılık Hizmetleri Kapsamında Para Transferleri, Çek- Senet ve Kiralık Kasa Hizmetleri

Bankacılık İşlem Kanalları ve Dijital Bankacılık

Bankacılıkta Kredi Ürünü Bilgisi

Bankacılıkta Bireysel Krediler ve Kredi Kartları

Bankacılıkta Kurumsal Krediler

Bankacılıkta Ürün ve Hizmet Pazarlaması

Bankacılıkta Hizmet Kalitesi ve Etik İlkeler

Bankacılıkta Denetim

Bankacılık Suçları

Bankacılık Krizleri

Kapat