ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM

AŞAĞIDA YER ALAN BAŞLIKLAR GENEL ÇERÇEVE BAŞLIKLARDIR VE BU BAŞLIKLARA UYGUN BÖLÜM KABULLERİ YAPILMAKTADIR.

DEADLINE SÜRESİ: 30 HAZİRAN

-Erken Çocuklukta Özel Eğitimin Tarihçesi

-Erken Müdahale ve Önemi

-Erken Müdahalede Aile ve Ailenin Rolü

-Kapsayıcı Uygulamalar

-Değerlendirme

-Kanıta Dayalı Uygulama

-Risk Altında Olanların Geliştirilmesi

-STEM Eğitimi

-Sosyal Becerilerin Gelişimi

-Engeli Olan Çocukların Gelişimi

-Motor Beceri ve Kazanımı

-Etkili Oyun Uygulamaları

-Özel Eğitim Sağlamada Dil ve İletişim

-Özel Eğitimde Fizik Tedavi

-İleri Düzey Erken Çocukluk Özel Eğitimi

-Psikolojik ve Sosyolojik Bağlamda Erken Çocuklukta Özel Eğitimin Değerlendirilmesi

-Kapsayıcı Eğitimin Özel Eğitime Katkısı

-Bölgesel ve Demografik Eğitim Farklılıkları ve Değerlendirilmesi

-Otizm Spektrum Bozuklukları

Kapat