Editör İlanları

EĞİTİM YAYINEVİ BÜNYESİNDE ULUSLARARASI DERS KİTABI FORMATINDA DÜŞÜNÜLEN AŞAĞIDAKİ ESERLERE EDİTÖRLÜK TALEBİ İLANLARI AÇILMIŞTIR.

Başvuru için: bilgi@egitimyayinevi.com ve 0 533 151 50 42

DOSYA YÜKLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 • Genel Muhasebe-Editör: Doç. Dr. Fatma Temelli/Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi >>İNCELEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
 • Envanter ve Bilanço
 • Mali Analiz
 • Maliyet Muhasebesi
 • Ön Muhasebe Yazılımları ve Kullanımı
 • Sigortacılığa Giriş
 • Şirketler Muhasebesi
 • Aile Eğitimi ve Rehberliği
 • Araştırma Deseni
 • Bilimsel Araştırma Yayını ve Yayın Etiği
 • Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Çocuk Gelişimi
 • Çocukta Sanat ve Yaratıcılık
 • Çocuklarda Davranış Yönetimi
 • Eğitim Bilimine Giriş
 • Eğitim Felsefesi
 • Eğitim Psikolojisi
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Eğitimde Ahlak ve Etik
 • Eğitimde Araç Geliştirme
 • Eğitimde Araştırma Yöntemleri
 • Eğitimde Drama
 • Eğitimde Etik ve Ahlak
 • Eğitimde Etkili İletişim
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Erken Çocukluk Döneminde Gelişim
 • Erken Çocukluk Eğitimine Giriş
 • Erken Çocuklukta Dil Edinimi
 • Erken Çocuklukta Özel Eğitim
 • Gelişim Öğrenme ve Öğretim
 • Gelişim Psikolojisi
 • Kaynaştırma Eğitimi
 • Karşılaştırmalı Eğitim
 • Montessori Eğitimi
 • Okul Öncesi Dönemde Etkinlik
 • Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi
 • Okul Öncesi Dönemde Yaratıcılık ve Eğitimi
 • Okul Öncesi Eğitimde Materyal Geliştirme
 • Okul Öncesi Eğitimde Oyun
 • Okul Öncesi Eğitime Giriş
 • Okul Temelli Önleyici Rehberlik
 • Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitimi
 • Öğrenme Güçlükleri
 • Öğrenme Güçlüğü ve Özel Yetenek
 • Öğrenme Psikolojisi
 • Öğrenme ve Öğretme Teknikleri
 • Öğretim İlke ve Yöntemleri
 • Öğretim Teknolojileri
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri
 • Özel Eğitim
 • Özel Eğitim ve Kaynaştırma
 • Özel Eğitimde Kaynaştırma
 • Özel Eğitimde Matematik
 • Özel Eğitimde Okuma-Yazma Öğretimi
 • Özel Yetenekli Öğrenciler ve Eğitimleri
 • Özel Eğitim Fen ve Sosyal Bilgiler Öğretimi
 • Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
 • Türk Eğitim Tarihi
 • Sınıf Yönetimi
 • Uygulamalı Davranış Analizi
 • Üstün Zekalılar
 • Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu
 • Aile Danışmanlığı
 • Anormal Psikoloji
 • Bireyle Psikolojik Danışma
 • Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı
 • Davranış Bozuklukları
 • Eğitim Sosyolojisi
 • Eğitimde Araştırma Yöntemleri
 • Eğitimde Etik ve Ahlak
 • Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
 • Endüstri ve Örgüt Psikolojisine Giriş
 • Fizyolojik Psikoloji
 • Grupla Psikolojik Danışma
 • Karakter ve Değerler Eğitimi
 • Kişilik Kuramları
 • Kültürel Antropoloji
 • Manevi Danışmanlık
 • Meslek Etiği ve Yasal Konular
 • Mesleki Rehberlik
 • Mesleki Rehberlik Uygulamaları
 • Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı
 • Özel Eğitim ve Kaynaştırma
 • Psikolojiye Giriş
 • Psikolojik Danışma
 • Psikolojik Danışma Becerileri
 • Psikolojik Danışma İlke ve Teknikleri
 • Psikolojik Danışma Kuramları
 • Psikolojik Testler
 • Psikolojik Danışma ve Psikoterapi
 • Psikolojide Araştırma Yöntemleri
 • Psikolojik Test ve Değerlendirme
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışma
 • Terapötik İletişim
 • Travma Sonrası Psikolojik Danışma
 • Gelişim Psikolojisi
 • Eğitim Psikolojisi
 • Öğrenme Psikolojisi
 • Sosyal Psikoloji
 • Açık ve Uzaktan Öğrenme
 • Algoritma Tasarımı ve Geliştirme
 • Bilgisayar Ağları
 • Bilişim Etiği ve Güvenliği
 • Bilişim Öğretim Programları
 • Bilişim Sistemleri Donanımı
 • Bilişim ve Matematik
 • Çoklu Ortam Tasarımı
 • Dijital Okuryazarlık
 • Dijital Pazarlama
 • Eğitimde Bilgi Teknolojileri
 • Eğitimde Grafik ve Canlandırma
 • Eğitimde Modelleme ve Tasarım
 • Eğitimde Siber Güvenlik
 • Eğitsel Veri Madenciliği
 • Elektronik Devre Elemanları
 • Fiziksel Programlama
 • Grafik ve Animasyon
 • İleri Programlama
 • İşletim Sistemleri
 • Mobil Programlama
 • Öğretim Tasarımı
 • Öğretim Teknolojilerinin Temelleri
 • Programlama Dilleri
 • Programlama Öğretim Yaklaşımları
 • Teknoloji Planlaması ve Uygulamaları
 • Temel Programlama
 • Uzaktan Eğitim Temelleri
 • Veri Madenciliği
 • Veri Tabanı Yönetim Sistemleri
 • Web Tabanlı Programlama
 • Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri
 • Hareket Eğitimi
 • İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji
 • Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım
 • Biyokimya
 • Biyoloji Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
 • Biyoloji Öğretim Programları
 • Biyoloji Öğretimi
 • Biyoloji Öğretiminde Laboratuvar Uygulamaları
 • Botanik
 • Botanik Laboratuvarı
 • Çevre Eğitimi
 • Ekoloji
 • Genel Biyoloji
 • Genel Biyoloji Laboratuvarı
 • Genel Kimya Laboratuvarı
 • Genetik
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi
 • Mikrobiyoloji
 • Mikrobiyoloji Laboratuvarı
 • Moleküler Biyoloji
 • Organik Kimya
 • Sağlık Eğitimi
 • Sitoloji
 • Zooloji
 • Zooloji Laboratuvarı
 • Afetler ve Afet Yönetimi
 • Arazi Çalışmaları
 • Beşeri Coğrafya
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri
 • Coğrafya Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
 • Coğrafya Öğretimi
 • Coğrafyaya Giriş
 • Çevre Sorunları
 • Ekonomik Coğrafya
 • Fiziki Coğrafya
 • Harita Bilgisi
 • Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyası
 • Siyasi Coğrafya
 • Türkiye’nin Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası
 • Türkiye’nin Fiziki Coğrafyası
 • Ahlak Felsefesi
 • Bilgi Felsefesi
 • Bilim Felsefesi
 • Bilim Tarihi
 • Bilim Tarihi ve Felsefesi
 • Bilim Tarihine Giriş
 • Çağdaş Felsefe
 • Çağdaş Psikoloji Kuramları
 • Demokrasi ve İnsan Hakları
 • Din Felsefesi
 • Düşünce Eğitimi
 • Estetik
 • Felsefe Grubu Öğretim Programları
 • Felsefe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
 • Felsefe Öğretimi
 • Felsefeye Giriş
 • Gelişim ve Ergenlik Psikolojisi
 • İlkçağ Felsefesi
 • Klasik Mantık
 • Mantık Öğretimi
 • Orta Çağ Felsefesi
 • Psikoloji Öğretimi
 • Rönesans ve Aydınlanma Felsefesi
 • Ruh Sağlığı ve Davranış Bozukluğu
 • Sembolik Mantık
 • Siyaset Felsefesi
 • Sosyal Psikoloji
 • Sosyal ve Kültürel Değişme
 • Türkiye’nin Toplumsal Yapısı
 • Varlık Felsefesi
 • Astronomi
 • Bilimin Doğası ve Öğretimi
 • Bilimsel Muhakeme Becerileri
 • Çevre Eğitimi
 • Disiplinlerarası Fen Öğretimi
 • Fen Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
 • Fen Öğretim Programlama
 • Fen Öğretimi Laboratuvar Uygulamaları
 • Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Ortamları
 • Astronomi
 • Atom Fiziği
 • Diferansiyel Denklemler
 • Elektrik
 • Elektrik Laboratuvarı
 • Elektronik
 • Elektronik Laboratuvarı
 • Fizik Öğretim Programları
 • Fizik Öğretimi
 • Fizik Öğretiminde Laboratuvar Uygulamaları
 • Katıhal Fiziği
 • Kuantum Fiziği
 • Mekanik
 • Mekanik Laboratuvarı
 • Modern Fizik
 • Nükleer Fizik
 • Optik
 • Optik Laboratuvarı
 • Termodinamik
 • Titreşimler ve Dalgalar
 • Titreşimler ve Dalgalar Laboratuvarı
 • Genel Fizik/Üniversite Fiziği
 • Algoritma ve Programlama
 • Analitik Geometri
 • Analiz
 • Cebir
 • Cebir Öğretimi
 • Diferansiyel Denklemler
 • Geometri
 • Geometri ve Ölçme Öğretimi
 • İlkokul ve Ortaokul Matematiği
 • İstatistik
 • Lineer Cebir
 • Uygulamalı Lineer Cebir
 • Mantıksal Akıl Yürütme
 • Matematiğin Temelleri
 • Matematik Felsefesi
 • Matematik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
 • Matematik Öğretiminde İlişkilendirme
 • Matematik Öğretiminde Kavram Yanılgıları
 • Matematik Öğretiminde Modelleme
 • Matematik Tarihi
 • Matematikte Problem Çözme
 • Olasılık
 • Olasılık ve İstatistik Öğretimi
 • Ortaokul Matematik Öğretim Programları
 • Örneklerle Soyut Cebir
 • Sayıların Öğretimi
 • Soyut Matematik
 • Genel Matematik
 • Sosyal Bilimler, İşletme ve İktisatcılar için Genel Matematik
 • Soyut Matematik
 • Uygulamalı Matematik
 • Yüksekokullar İçin Matematik
 • Analitik Kimya
 • Analitik Kimya Laboratuvarı
 • Anorganik Kimya
 • Biyokimya
 • Fizikokimya
 • Genel Kimya
 • Genel Kimya Laboratuvarı
 • Gıda Kimyası
 • Günlük Hayatta Kimya
 • Kimya Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
 • Kimya Öğretim Programları
 • Kimya Öğretimi
 • Kimya Öğretiminde Laboratuvar Uygulamaları
 • Laboratuvar Güvenliği
 • Organik Kimya
 • Organik Kimya Laboratuvarı
 • Armoni ve Eşikleme
 • Bağlama Eğitimi
 • Batı Müziği Tarihi
 • Batı Müziği Teori ve Uygulaması
 • Bireysel Çalgı Eğitimi
 • Bireysel Çalgı Eğitimi
 • Çoksesli Koro
 • Gitar Eğitimi ve Eşikleme
 • Müzik Kültürü
 • Müzik Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları
 • Müzik Öğretimi Programları
 • Okul Müziği Dağarı
 • OrkestraOda Müziği
 • Piyano Eğitimi
 • Ses Eğitimi
 • Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması
 • Türk Müziği Tarihi
 • Türk Sanat Müziği Korosu
 • Türk Sanat Müziği Teorisi ve Uygulaması
 • Aile Hukuku
 • Anayasa Hukuku-Genel Kısım
 • Banka ve Sigorta Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Borçlar Hukuku-Özel/Genel
 • Ceza Hukuku
 • Ceza Özel Hukuku-Pratik
 • Deniz Ticareti Hukuku
 • Eğitim Hukuku
 • Eşya Hukuku
 • Hukuk Felsefesi
 • Hukuk Metodolojisi
 • Hukuka Giriş
 • Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları
 • İdare Hukuku
 • İş Hukuku
 • İş Hukuku
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Karşılaştırmalı TC Anayasası
 • Kişiler Hukuku
 • Medeni Hukuk
 • Medeni Usül Hukuku
 • Milletlerarası Hukuk
 • Miras Hukuku
 • Roma Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Temel Hukuk
 • Temel Hukuk Bilgisi
 • Ticari İşletme Hukuku
 • Türk Anayasa Hukuku
 • Türk Ceza Hukuku
 • Türk Özel Hukuku
 • Türk Vergi Sistemi
 • Türk Vergi Sistemi
 • Uluslararası Hukuk
 • Vergi Hukuku
 • Analitik ve Organik Kimya
 • Besin Güvenliği ve Analizi
 • Bilgisayar Destekli İlaç Tasarımı
 • Eczacılık Tarihi ve Terminolojisi
 • Eczacılık Teknolojisi
 • Eczacılık ve Temel Tıp Bilimleri
 • Eczane İşletmeciliği
 • Farmasötik Hammaddeler
 • Farmasötik Nanoteknoloji
 • Hastane Eczacılığı
 • İlaç Biyoyararlanımı
 • İlaç Endüstrisi
 • Klinik Eczacılık Uygulamaları
 • Klinik Eczacılık ve Farmasötik Bakım
 • Klinik Parazitoloji
 • Temel Eczacılık Bilimleri
 • Temel Farmakokinetik
 • Türkiye’nin Zehirli Mantarları
 • Sosyolojiye Giriş
 • Sosyoloji Nedir
 • Köy, Kent ve Göç Sosyolojisi
 • Kurumlar Sosyolojisi
 • Sosyoloji Kuramları
 • Sosyoloji Öğretimi
 • Sosyal Bilimler İçin İstatistik
 • Sosyal Bilgilerin Temelleri
 • Sosyal Yeterliliklerin Geliştirilmesi
 • Akademik İngilizce
 • Büyüme Teorileri
 • Çalışma Ekonomisi
 • Dış Ticaret İşlemleri ve Yönetimi
 • Dünya Ekonomisi
 • Econometrics
 • Economic Growth Theories
 • Economic Policy
 • Ekonometri
 • Ekonometriye Giriş
 • Ekonomik Risk Yönetimi
 • Endüstriyel Ekonomi
 • Financial Accounting
 • Gayrimenkül Fiyatlaması ve Finansmanı
 • History of Economic Thought
 • Introduction to Economics
 • İktisada Giriş
 • İktisadi Düşünceler Tarihi
 • İktisat Politikası
 • İktisat Tarihi
 • İnsan Hakları
 • İnternational Economics
 • İstatistik
 • Kalkınma Ekonomisi
 • Kamu Kesiminde Stratejik Yönetim
 • Kamu Maliyesi
 • Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler
 • Macroeconomic Theory
 • Makro İktisat
 • Makro İktisat Teorisi
 • Matematiksel İktisat
 • Mathematical Economics
 • Microeconomic Theory
 • Mikro İktisat
 • Mikro İktisat Teorisi
 • Monetary Theory
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası İlişkilere Giriş
 • Para Politikası
 • Para Teorisi
 • Political Science
 • Public Finance
 • Siyaset Bilimi
 • Statistics
 • Teknoloji ve Yenilik Ekonomisi
 • Türk Vergi Sistemi
 • Türkiye Ekonomisi
 • Türkiye İktisat Tarihi
 • Uluslararası Ekonomik Kuruluşlar
 • Uluslararası Finansman
 • Uluslararası İktisat
 • Dış Ticaret İşletmeciliği Ve Yönetimi
 • Emlak Sektöründe Yönetim Ve Pazarlama
 • Genel İşletme
 • İç Denetim Seminerleri
 • İnovasyon Yönetimi
 • İnsan Kaynakları Yönetimi
 • İşletme Matematiği
 • İşletme Yönetimi
 • İşletmecilik Uygulamaları
 • İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
 • Kamu Yönetimi
 • Kooperatif İşletmeciliği
 • Modern İşletmecilik
 • Örgütsel Tasarım
 • Pazarlama İlkeleri
 • Stratejik Yönetim
 • Tedarik Zinciri Ve Yönetimi
 • Uluslararası İşletme Yönetimi
 • Uygulamalı Girişimcilik
Kapat