ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE BİLİMSEL YAZIM

AŞAĞIDA YER ALAN BAŞLIKLAR GENEL ÇERÇEVE BAŞLIKLARDIR VE BU BAŞLIKLARA UYGUN BÖLÜM KABULLERİ YAPILMAKTADIR.

DEADLINE SÜRESİ: 31 TEMMUZ

-Araştırma Nedir?

-Araştırma Yaklaşımı

-Araştırmanın Felsefesi

-Araştırma Yöntemleri

-Veri Toplama ve Analiz

-Planlama ve Yazma

-Literatür Araştırması

-Hazırlık Süreci

-Bir Tez Çalışmasının Yapısı

-Tablolar ve Şekiller

-Noktalamalar, Kısaltmalar, Sayılar ve Birimler

-Akıl Yürütme

-Doğru Alıntılama

-Uygun Kelime Kullanımı

-Konferans Sunumları

-Araştırmada Etik

-İntihal ve İntihali Önleme

Kapat