GENEL PAZARLAMA

DEADLINE SÜRESİ: 15 MAYIS

 

TEMEL BÖLÜM KONUSU (İÇİNDEKİLER İÇİN)

ALT KONU BAŞLIKLARI (İÇİNDEKİLER İÇİN)

BÖLÜM SAYFASI İÇİN “PAZARLAMA İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZ” , “BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENECEĞİZ”,

GİRİŞ VE BÖLÜM İÇERİĞİ

KÖŞE YAZISI, HİKAYE, ÖRNEK OLAY VB.

“BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENDİK” ÖZETİ

TEST SORULARI

 

 

1

 

Pazarlamaya Giriş ve Pazarlama ile İlgili Temel Kavramlar, Önemi

 

Pazarlama nedir, İhtiyaç, İstek, Talep, Tüketici vb…

 

 

 

 

Neden Pazarlama? Kim için, Ne için?

 

 

10 tane, çoktan seçmeli, 5 şıktan oluşan test soruları ve cevapları

 

 

2

 

 

Pazarlama Gelişim Süreci

 

Üretim, Ürün, Satış, Sosyal, Global

 

 

 

 

 

Pazarlama nereye gidiyor, yeni trendler?

 

10 tane, çoktan seçmeli, 5 şıktan oluşan test soruları ve cevapları

 

 

3

 

 

Pazarlama Çevresi

 

Mikro Çevre

Makro Çevre

Uluslararası Çevre

Pazarlama Çevresinin Analizi

 

 

 

Pazarlama çevresini ne kadar tanıyoruz?

 

10 tane, çoktan seçmeli, 5 şıktan oluşan test soruları ve cevapları

 

4

 

Pazarlama Karması

 

4P

7P

9P

4C vb..

 

 

 

P’ler yetmiyor mu?

 

 

10 tane, çoktan seçmeli, 5 şıktan oluşan test soruları ve cevapları

 

 

5

 

 

Pazarlama Yönetim Süreci

 

Politika, taktik, strateji, rekabet avantajı, pazar çekiciliği, pazar payı

 

 

 

 

Pazarlama ile hedefinize ulaşın??

 

 

10 tane, çoktan seçmeli, 5 şıktan oluşan test soruları ve cevapları

 

6

 

Hedef Pazar Seçimi

Hedef Pazar, Pazar bölümlendirme, Hedef pazara ulaşma

 

 

 

Doğru Pazarda nasıl yer alırız?

 

10 tane, çoktan seçmeli, 5 şıktan oluşan test soruları ve cevapları

 

7

 

Ürün, Hizmet, Tüketici Davranışları

 

Mal, hizmet, çeşitleri, pazarlaması, ürün yaşam süreci

Tüketici davranışları, etkileyen faktörler vb.

 

 

 

 

Tüketici ne ister, neden ister?

 

 

10 tane, çoktan seçmeli, 5 şıktan oluşan test soruları ve cevapları

 

8

 

Marka, Franchising

Marka, markalaşma stratejileri, Franchising

 

 

 

 

 

Neden marka?

 

10 tane, çoktan seçmeli, 5 şıktan oluşan test soruları ve cevapları

 

9

 

Pazarlama ve Müşteri İlişkileri Yönetimi

Müşteri, Müşteri özellikleri, İletişim, halkla ilişkiler vb.

 

 

 

 

Müşteri tiplerine göre pazarlama??

 

10 tane, çoktan seçmeli, 5 şıktan oluşan test soruları ve cevapları

 

10

 

İlişkisel Pazarlama

 

Nedir, boyutları? Uygulamaları vb..

 

 

 

 

 

Sürdürülebilir müşteri portföyü için ilişkisel pazarlama??

 

10 tane, çoktan seçmeli, 5 şıktan oluşan test soruları ve cevapları

 

11

 

Dijital Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlaması

Dijital pazarlama, uygulamalar, etkinliği, sosyal medya vb.

 

 

 

Sanal dünyada yoksanız, yoksunuz demektir???

 

10 tane, çoktan seçmeli, 5 şıktan oluşan test soruları ve cevapları

 

12

 

Yeşil Pazarlama ve Sürdürülebilirlik

 

Yeşil pazarlama, ortaya çıkışı, uygulamaları (farklı sektörlerden), sürdürülebilirlik vb..

 

 

 

Yaşanabilir bir dünya için yeşil pazarlama???

 

10 tane, çoktan seçmeli, 5 şıktan oluşan test soruları ve cevapları

 

13

 

 

Sosyal Pazarlama ve Etik

Sosyal pazarlama, farkları, karması,

Etik, pazarlama etik ve etik dışı uygulamalar

 

 

 

Sosyal pazarlama ve toplumsal dönüşüm???

 

10 tane, çoktan seçmeli, 5 şıktan oluşan test soruları ve cevapları

 

14

 

Pazarlama ve Satış

Satışın önemi, satış süreci, satış kapama, satış sonrası, satış temsilcisi özellikleri vb, müşteri itirazları, 

 

 

 

Pazarlamanın satışa dönüşme süreci??

 

10 tane, çoktan seçmeli, 5 şıktan oluşan test soruları ve cevapları

 

Yazım Kuralları ve İçerik

Değerli meslektaşlarım,

 • Bölümlerin 20-30 sayfa arasında olması öngörülmektedir. Ortak bir format oluşturabilmek amacıyla yazılar Times New Roman, 12 punto, 1 satır aralığı, kenar boşluklarının üst-alt-sağ-sol 2,5 cm ile düzenlenecektir.
 • Kitap modüler bir yapıya sahip olacağından her bir bölüm diğer bölümden bağımsız olarak yazılacaktır. Bu nedenle bölümlerin alt içerikleri yazarlar tarafından oluşturulduktan sonra (içerik çakışmasını önlemek amacıyla) editör onayı alınarak yazım sürecine geçilmesi tavsiye edilmektedir. 
 • Her bir bölüm için intihal oranının %10’u geçmemesi beklenmektedir. Bu nedenle yazarlardan bölümlerinin ekinde intihal raporunu da göndermeleri istenecektir.
 • Bölüm gönderimlerinde ORCID numarası eklenmelidir.
 • Kaynakça gösteriminde APA6 kullanılacaktır.
 • Bölümler hazırlarken hem yurt içi hem de yurt dışı kaynaklardan yararlanılması önerilmektedir. Yaygın kullanılan ders kitaplarından ziyade güncel farklı kitap (ders kitabı haricindeki pazarlama kitapları vb.) ve internet kaynaklarına atıfta bulunulması teşvik edilecektir.
 • Her bölümde aşağıdaki alt bölümlerin bulunması gerekmektedir:
 • Kitabımızda bulunmasını planladığımız içerik tasarımı aşağıdaki gibidir.
 • Alt konu başlıkları yazar tarafından belirlenecek olup, aşağıdaki alt başlıklar yazarlara fikir vermek amacı ile hazırlanmıştır.
 • Bölümün ilk sayfasında “pazarlama ile ilgili özlü bir söz” ile birlikte “bu bölümde neler öğreneceğiz” kapsamında öğrencinin içeriğe odaklanmasını sağlayacak ve içeriğin temel düşüncesinin temsil eden 3 tane soru hazırlanması gerekmektedir.
 • Ortalama yarım sayfa civarında bölüm ile ilgili genel bir “Giriş” yazısından sonra bölüm içeriği yer alacaktır.
 • Bölüm sonuna ortalama bir sayfa civarında bölüm teması ile ilgili (tablodaki örnek sorular formatındaki gibi) “köşe yazısı/hikaye/örnek olay” tarzında bir yazı bulunacaktır.
 • Ortalama yarım sayfa civarında “bu bölümde neler öğrendik” şeklinde bölüm özeti hazırlanacaktır.
 • Bölüm sonunda ise 10 tane, çoktan seçmeli, 5 şıktan oluşan “test soruları” ve cevapları yer alacaktır.

 

Kapat